ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปืเรียนแบบปกติ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 376) 13 ส.ค. 63
WELCOME BACK TO SCHOOL ต้อนรับเปิดเทอม New Normol (อ่าน 604) 29 มิ.ย. 63
แนวทางปฎิบัติในการมาเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 59) 29 มิ.ย. 63
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 1045) 03 มิ.ย. 63
ตารางเรียนการทดลองระบบการเรียนการสอนแบบ Online และ On Air (อ่าน 837) 02 มิ.ย. 63
ตารางการแจกนมและรับเอกสารการเรียนที่บ้าน ชั้น อ.๑ -ป.๖ (อ่าน 978) 23 พ.ค. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 (อ่าน 11099) 16 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(COVID-19) ภาค (อ่าน 71) 11 เม.ย. 63
แบบแจ้งความจำนง สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 50) 20 มี.ค. 63
ประกาศ เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1199) 19 มี.ค. 63
ประกาศ เลื่อนกำหนดการมอบตัว เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคcovi (อ่าน 1351) 17 มี.ค. 63
ประกาศแจ้งหยุดเรียน เนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง (อ่าน 623) 25 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1621) 20 ม.ค. 63
ประกาศแจ้งหยุดเรียนภายใน (อ่าน 918) 24 ต.ค. 62
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) รับสมัคนักเรียน (อ่าน 5561) 03 ธ.ค. 60
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ สอนภาษาจีน (อ่าน 1707) 28 ส.ค. 60
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 1512) 28 ส.ค. 60