ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน
.
สม.สม.