ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วุฒิชัย จิณะ (ต๋อง)
ปีที่จบ : 47   รุ่น : 09
อีเมล์ : tongsaimai@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองทัพบก
ตำแหน่ง : พลทหาร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กรมรบพิเศษที่ 5 อ.แม่ริม ต.แม่สา จ.เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 เม.ย. 2555,01:21 น.   หมายเลขไอพี : 124.121.165.217


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล