ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กิติยา มีเพียร (อ้อม)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 07
อีเมล์ : aomtbc_haha@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/aom.haha.7?ref=tn_tnmn
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: คณะแพทยศาสตร์ 95 ม.8 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 เม.ย. 2556,22:05 น.   หมายเลขไอพี : 110.168.60.245


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล